Adana Çimento Ürünlerimiz

BEYAZ PORTLAND ÇİMENTO

Adana ÇimentoCEM I 52,5 R (BEYAZ)
Özel nitelikli kil (profillit, kaolen) ile kireç taşının karıştırılması ile elde edilen beyaz klinkerin alçı ile öğütülmesi sonucunda elde edilen beyaz çimento dekoratif amaçlı olarak üretilen bir hidrolik bağlayıcıdır. Tüm dünyada iddialı mimari yapılarda, fayans, seramik gibi elemanların birleştirilmesinde kullanılan bir çimento tipidir. Piyasadaki en yüksek mukavemete ve beyazlığa sahip ürünlerden biridir. Yüksek mukavemet gerektiren yapılar, genel kullanım ve estetik amaçlı yapılar içindir. Ayırt edici temel özellikleri dayanım kazanımının yüksek olması, estetik ve dekoratif özelliklere sahip olması, yüzey düzgünlüğü ve görünüş güzelliğidir. Minimum %85 beyazlık oranına sahiptir. Yüksek beyazlığının yanında stabil tona sahip olması yapı elemanları üretiminde büyük avantaj sağlar. Renklendirilmiş beton ve harçlarda kullanılabilir. Hem yüksek beyazlığı hem de ince olması nedeniyle yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.

BEYAZ PORTLAND KALKERLİ ÇİMENTO

Adana Çimento
CEM II/B-LL 42,5 R (BEYAZ)

Çeşitli oranlarda kireç taşının, öğütme safhasında beyaz klinkere eklenmesi suretiyle elde edilen ve beyazlık oranı minimum %83 olan katkılı beyaz çimento tipidir. Genel kullanım ve estetik amaçlı yapılar içindir. Bileşiminde bulunan kireç taşı, betonun erken dayanımını arttırır, hidratasyon ısısını düşürerek yüzey çatlaklarının oluşmasını engeller. Çok ince olması nedeniyle daha pürüzsüz yüzeyler elde edilir. Ayrıca katkılı çimento olması nedeniyle çevreci bir üründür.
 
Beyaz Çimentoların Kullanım Alanları
• Mimari ve dekoratif beton imalatları
• Yapıştırma ve derz dolgu malzeme imalatları
• Hazır sıva ve harç imalatları
• Sanat ürünleri tasarımları
• Park ve bahçe mobilyaları tasarımları
• Yer döşemesi imalatları
• Tarihi eser yenileme çalışmaları
• Prekast eleman üretimleri

PORTLAND ÇİMENTO

CEM I 42,5 R

Portland çimentosu klinkerine bir miktar priz düzenleyici olarak alçı taşı eklenerek öğütülmesi neticesinde elde edilen hidrolik bağlayıcıdır. Yüksek oranda klinker içermesi nedeniyle dayanım kazanımı hızlı, mukavemeti yüksektir. Genel kullanım amaçlıdır. Yüksek dayanımlı beton gerektiren yerlerde, ilk dayanımın yüksek olması istenen beton yapımında kullanılan çimento tipidir. 
 
Kullanım Alanları
• Prefabrik yapı elemanları üretiminde, 
• Ön gerilmeli beton üretiminde, 
• Otoyol, köprü, viyadük vb. yapılarda, 
• Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaatlarda,
• Yapı kimyasalları üretiminde,
• Briket ve karo imalatında,
• Temel betonları uygulamalarında kullanılır.

PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO

CEM II/B-M (S-P) 42,5 R
CEM II/B-M (S-P-Q) 42,5 N

Portland çimento klinkerinin bir miktar mineral katkı ve priz düzenleyici olarak alçı taşı ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen bir katkılı çimento tipidir. Portland çimentonun kullanıldığı alanlarda kullanılabilir. Katkı içermesi nedeniyle hidratasyon ısısı portland çimentoya göre düşüktür. CEM II/B-M (S-P) 42,5R tip ürün erken dayanımı yüksek çimento sınıfında yer alır. Bileşiminde yüksek fırın cürufu ve puzolan bulunmaktadır. Aynı şekilde CEM II/B-M (S-P-Q) 42,5N tip ürün bileşimde iki farklı puzolan ve yüksek fırın cürufu bulunmaktadır. Puzolan erken mukavemetleri yükseltirken, yüksek fırın cürufu ileri yaş mukavemetleri yükseltmektedir. Ayrıca sülfat, klorür vb kimyasalları içeren agresif ortamlarda betonun dış etkilere karşı direncini arttırır. 
 
• Genel amaçlı uygulamalarda,
• Briket ve karo imalatında,
• Prefabrik yapı elemanları üretiminde,
• Kütle betonlarda ve sıvalarda kullanılır.

YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU ÇİMENTO

CEM III/A 42,5 N
CEM III/B 42,5N

Yapısı nedeniyle kimyasal ataklara karşı yüksek direnç gösteren, düşük hidratasyon ısısına sahip, uzun vadede CEM I tip portland çimentosundan daha dayanıklı olduğu bilinen cüruflu çimento, baraj, liman, arıtma tesisi, sulama kanalı, köprü ve daha pek çok projede kullanılabilmekte ve ekonomik olması nedeniyle giderek daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca çok daha az klinker kullanımı gerektiren bu ürün, bugünün şartlarında çevreye en az zararı olan çimento tipidir. Cüruflu çimento beton maliyetlerini düşürür ve mukavemeti arttırır. Yüksek fırın cüruflu çimento içeren betonlar, daha az geçirimli, düşük hidratasyonlu, daha iyi çalışılabilir ve işlenebilir, daha yüksek mukavemetli, tehlikeli kimyasallara ve birçok formda zararlı ataklara karşı normal betondan daha dirençlidir. CEM III/A tip ürün % 36-65 arası cüruf içerirken CEM III/B tip ürün % 66-80 arası cüruf içermektedir.
 
Kullanım Alanları
• Köprü, yol, tünel, Baraj ve jeotermal tesis inşaatlarında,
• Kanal ve kanalizasyon sistemi inşaatlarında, yer altı su borularında,
• Tarımsal depo ve silo inşaatlarında kullanılacak betonda,
• Kütle betonlarında,
• Marina yapıları, deniz duvarları, nehir ağzı yol geçişlerinde,
• Briket, zemin, slab (beton parçası), büyük dökümlerde,
• Liman, dalgakıran ve rıhtım inşaatlarında su altı betonlarında,
• Alkali silika reaksiyonlarının minimize edilmesi istenen betonlarda,
• Otoyol inşaatlarında asfalt yerine kullanılabilir.

KOMPOZE ÇİMENTO

CEM V/A (S-P) 32,5 R
CEM V/A (S-P-Q) 32,5 R

Portland çimento klinkerinin bir miktar mineral katkı ve priz düzenleyici olarak alçı taşı ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen bir katkılı çimento tipidir. Portland kompoze çimentoya göre daha fazla katkı içermektedir. CEM V/A (S-P) 32,5 R tip ürün bileşiminde puzolan ve yüksek fırın cürufu bulunmaktadır. Aynı şekilde CEM V/A (S-P-Q) 32,5 R tip ürün bileşimde iki farklı puzolan ve yüksek fırın cürufu bulunmaktadır. Puzolan erken mukavemetleri yükseltirken, yüksek fırın cürufu ileri yaş mukavemetleri yükseltmektedir. Kompoze çimento, sülfat, klorür vb. kimyasalların ataklarında betonun dış etkilere karşı direncini arttırır. 
 
Kullanım Alanları
• Baraj inşaatları,
• Sıva ve duvar harcı,
• Su kanaletleri, arıtma tesisleri, 
• Kütle beton dökümünde, 
• Yol kaplama betonları ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.

ÖZEL ÇİMENTO TİPLERİ

Müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanan çeşitli çimento tipleri: Marmaray su altı tüp tünelinde kullanılan çimento, sülfata dayanıklı çimento, petrol çimentosu vb.

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU

Yüksek fırın cürufu (Granulated Blast Furnace Slag, GBFS) çeşitli metalurji tesislerinden elde edilen atık madde gruplarından biridir. Ham demir üretiminde yüksek fırın cürufu, daha hafif olmasından dolayı ham demirin üzerinde kalır ve demir filiz gangı, kok ve kireçtaşının yanması sonrasında 1,400 ila 1,600 derecede oluşur. Hazır betonda, CEM III tipi Cüruflu çimento üretiminde veya diğer katkılı çimento tiplerinde katkı bileşeni olarak kullanılır. TS EN 15167-1 standartlarına uygun üretilmektedir.

E-Bülten

Abone olun yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olun.

İletişim Bilgilerimiz

  • Göksu Mah. 6849 Sok. No: 5/A
    07260 - Antalya
  • 0242 339 55 44 (5 Hat)
  • 0242 339 55 11

Facebook'ta Takip EdinGoogle Plus'da Takip EdinLinkedIn'de Takip EdinTwitter'da Takip Edin.

Scroll to top